Aynı Anlama Gelen (Anlamdaş=Eş anlamlı) Sözcükleri öğrenelim.

 

ÇALIŞMA SAYFASI

             Yazılışları farklı olup, aynı anlama gelen

   kelimelere eş anlamlı ( anlamdaş) kelimeler denir.

·           Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını

 ( anlamdaşlarını ) tablodan bulup yazınız.

 

millet – yurt – yanıt – armağan -  sene  - ozan  -  talebe  -  siyah  -   güz  -   özgürlük – mektep - uzak

 

         *yıl      =SENE                  *sonbahar = güz    

 

    * cevap  ..= YANIT                        *hediye         = ARMAĞAN

       *  kara             =  siyah                  *  ulus   = millet       

    *hürriyet= özgürlük          *öğrenci= talebe 

    *vatan      = yurt                    *ırak   = uzak

       *şair       = ozan                      * okul  = mektep

                               

     Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını ( anlamdaşlarını ) öğrenelim.

1. Öykü

            A. Masal                    B. Hikaye                        C. Fıkra

 

2. Yemek      

            A. Aş                           B. Ekmek                     C. Lokanta

 

           3. Yoksul

                        A. Zengin                   B. Bonkör                    C. Fakir

 

            4. Deprem

                        A. Fay                         B. Zelzele                  C. Felaket

 

            5. Kanun

                        A. Yasa                       B. Uyarı                   C. Tüzük

 

            6. Nehir

                        A. Irmak                     B. Akarsu                  C. Dere

 

            7. Esir

                        A. Özgür                    B.Tutsak                 C. Serbest

 

            8. Misafir

                        A. Gitmek                  B. Konuk                  C. Kalmak

 

            9. Rüzgâr

                        A. Esinti                     B. Yel                     C. Hava

 

            10. Doktor

                        A. Hekim                   B. Eczacı                C. Hastahane

                                                                                                                          Güner KORKMAZ

                                                                                                                        SINIF ÖĞRETMENİ

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !